Sunday, July 12, 2009

pana-panahon

Sa pagdaan ng panahon, akala ko ako ang nakalimot...
Sa kabilang banda hindi pala, ako lang pala ang nakalimutan...